TEL. 794-626-501

Realizacje

ODŚNIEŻANIE

JT- CLEANING w branży odśnieżania dachów, podjazdów oraz parkingów posiada ogromne doświadczenie. Specjalizujemy się głównie w odśnieżaniu obiektów handlowych i przemysłowych.

Pracownicy naszej firmy przed wejściem na dach zostają przeszkoleni z zasad pracy, a także wyznaczone im zostają strefy zrzutu oraz strefy bezpieczeństwa. Mamy opracowane i sprawdzone techniki odśnieżania powierzchni dachowych polegające na dostarczaniu śniegu profesjonalnym sprzętem do wyznaczonych stref zrzutu. Pracownicy wyznaczeni do stref zrzutu zabezpieczeni są w odpowiednie zestawy asekuracyjne zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Gwarantuje to bezpieczeństwo przeprowadzanej akcji odśnieżania.

Ceny odśnieżania uzależnione są od powierzchni. Gwarantujemy podjęcie pracy w ciągu 4-8 godzin od zgłoszenia zleceniodawcy!

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY RÓWNIEŻ KILKA WYBIÓRCZYCH ZDJĘĆ Z NASZYCH REALIZACJI.

CZYSZCZENIA TECHNICZNE,
CZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWE

CZYSZCZENIE ELEWACJI
ORAZ DACHÓW WRAZ Z IMPREGNACJĄ

CZYSZCZENIE POSADZEK, CHODNIKÓW, KOSTKI BRUKOWEJ

USUWANIE GRAFFITI ORAZ ZABEZPIECZANIE POWIERZCHNI TZW. METODĄ ANTYGRAFFITI

WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, KARCZOWANIE SAMOSIEJEK

PIASKOWANIE I SODOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH, MALOWANIE ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

RENOWACJA CEGIEŁ I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

ŻYWICE EPOKSYDOWE I POLIURETANOWE

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 12M.
– PRACE WYSOKOŚCIOWE